بی خوابی

شامل اشکال در به خواب رفتن و یا بیدار شدن مکرر از خواب می باشد.

بی خوابی حاد و گذرا که کمتر از یک ماه طول کشیده باشد ناشی از استرس موقعیتی ،بیماری یا اسیب حاد ،داروها مثل کوکایین ،کافئین ،
افدرین ،تغییر در محیط خواب ،و یا افسردگی واکنشی میباشد
بی خوابی مزمن معمولا در کودکی شروع شده و مادام العمر می باشد.

بسیاری از علل می تواند سبب بی خوابی شود که شامل بهداشت ضعیف خواب ،مصرف الکل و مواد محرک،افسردگی و اضطراب،بیماریهای روان پزشکی
بیماریهای قلب و ریه
حاملگی
تشنج
یائسگی
مشکلات تیروئید
اختلالات حرکتی در خواب

بی خوابی در صورتی که درمان نشود سبب نشانه های زیر می شود
پرخوابی روزانه
اختلالات خلقی
کاهش حافظه
کاهش توجه و تمرکز
کاهش کار ایی شغلی و تحصیلی

بهتر است بی خوابی با روش حفظ بهداشت خواب و تغییر عادتهای نامناسب. بهبود روش های زندگی درمان شود.

در مواردی وبا تشخیص پزشک. نیاز به مصرف دارو های خواب اور و ضد اضطراب میباشد.