کمردرد

کمردرد یک شکایت بسیار شایع می باشد.

علل کمردرد شامل
بیماریهای عصب لیگامان عضله مفصل استخوان ،کشیدگی عضلانی ،تنگی کانال نخاعی،عفونتها،بدخیمی ها

در موارد زیر باید کمردرد جدی گرفته شود و حتما تصویر برداری انجام شود:
سن بالای پنجاه سال
سن زیر بیست سال
ضربه
تب
معاینه عصبی غیر طبیعی
تشدید درد در شب یا حین استراحت
ضعف ایمنی
اختلال روده یا مثانه همزمان
مصرف همزمان وارفارین
بدخیمی شناخته شده