خانم دکتر طاهری

–  متخصص مغز و اعصاب – نوار مغزی  نوار مغزی ( الکتروانسفالوگرافی)  – نوار عصب و عضله

– فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

– فارغ التحصیل دوره تخصصی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

– دارای گواهینامه تخصصی مغز و اعصاب در سال 1390

– عضو انجمن ملی سردرد ایران